Pieczątki korespondencyjne

Pieczątka korespondencyjna służy do pieczętowania kopert. Zawiera zazwyczaj nazwę firmy oraz dane adresowe. Zwykle wykonywana jest na automatach lub datownikach. Pieczątki korespondencyjne zwykle są przeznaczone dla urzędów pocztowych lub firm kurierskich.

Sprawdź inne dostępne wzory pieczątek