Pieczątki kancelaryjne

Pieczątki kancelaryjne wykonywane są dla notariuszy, adwokatów lub radców prawnych. Zamawiają je zwykle kancelarie radców prawnych lub kancelarie notarialne. Szczególnie popularne są datowniki z aktualną datą wpłynięcia dokumentu. Posiadamy gotowe wzory z treścią: wypis, oryginał, kopia, odebrano, wpłynęło dnia.

Sprawdź inne dostępne wzory pieczątek