Co powinna zawierać pieczątka firmowa

Pieczęć firmowa nie jest rzeczą niezbędną do funkcjonowania firmy, jednak jest mile widziane i w wielu przypadkach jest rzecza niezwykle pomocną przedsiębiorcom. Jakie dane powinna zawierać pieczątka firmowa aby spełniała wszystkie wymagania? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie informacje powinna zawierać pieczątka firmowa

Pomimo iż pieczątki firmowe nie są wymagane, wielu przedsiębiorców decyduje się na ich zastosowanie. W zdecydowanym stopniu pelnią one rolę informującą, pozwalającą szybciej zidentyfikować z jaką firmą mamy do czynienia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na pieczątce firmowej znalazły się wszystkie, niezbędne informacje. O jakie więc dane chodzi?

O tym co powinna zawierać pieczątka firmowa w szczególności decydują przepisy powiązane, informujące jakie dane o firmie powinny się na pieczątce znaleźć. Spośród informacji zawartych na pieczątkach firmowych wyróżnić możemy:

  • nazwę firmy
  • numer NIP
  • adres siedziby
  • numer REGON
  • kapitał zakładowy
  • numer KRS oraz sąd rejonowy.

Pieczęć z nazwą lub imieniem przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo będące spółką z ograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi podawać swojej pełnej nazwy. Może zastosować skróconą nazwę firmy jeśli nazwa ta została uprzednio zgłoszona podczas jej rejestracji. W przypadku gdy w firma posiada status jednoosobowej działalności gospodarczej, pieczątka powinna zawierać przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy lub jego dodatkową nazwę jeśli takowa występuje.
Pieczątki firm biorących udział w obrocie prawnym i gospodarczym bezwzględnie powinny zawierać numer identyfikacji podatkowej NIP. To właśnie tym numerem zazwyczaj posługują się przedsiębiorcy tworząc wszelkie pisma lub oświadczenia.

Adres, siedziba firmy lub REGON

Na pieczątkach firmowych zawierających dane o siedzibie firmy, adres musi być identyczny jak adres podany we wniosku rejestracyjnym. Dodatkowo jeśli działalność posiada charakter działalności jednioosobowej, adres podany na pieczątce jest zazwyczaj adresem zamieszkania przedsiębiorcy.
Pomimo iż od jakiegoś czasu podawanie numeru REGON na pieczątkach nie jest już obowiązkiem, część przedsiębiorców nadal go stosuje. Obowiązek ten wcześniej nakładała Ustawa o statystyce publicznej, jednak późniejsze nowelizacje zniosły obowiązek umieszczania REGON na pieczątkach firmowych.


Dodatkowymi informacjami które mogą, choć niekoniecznie muszą znaleźć się na pieczęciach firmowych są: numer telefonu, adres mailowy lub też adres strony internetowej. Jeśli przedsiębiorstwo należy do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością można dodatkowo zawrzeć informację o wysokości kapitału zakładowego oraz numer KRS. Dane te są w szczególności niezbędne podczas sporządzania pism i zamówień handlowych. Dzięki zastosowaniu tzw. papierów firmowych, dane firmy umieszcza się właśnie na nich, bez obowiązku umieszczania ich na pieczątkach firmowych.