Pieczątki imienne

Pieczątki imienne przeznaczone są zwykle dla pracowników określonego szczebla. Pieczątki imienne zawierają zwykle imię i nazwisko, stanowisko, kontakt.

Sprawdź inne dostępne wzory pieczątek